Jacková Anna MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984648 / 2225
Email: 
anna.jackova@uvlf.sk