Kopčáková Viera

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 918180633 / 2037
Email: 
viera.kopcakova@uvlf.sk