Gaľašová Melánia

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984710 / 2557
Email: 
melania.galasova@uvlf.sk