Cigánková Viera Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Funkcie: 
vedúca ústavu histológie a embryológie
Telefón a klapka: 
+421 915984695 / 2511
Email: 
viera.cigankova@uvlf.sk