Fialkovičová Mária MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986681 / 2913
Email: 
maria.fialkovicova@uvlf.sk

Špecializácia: Dermatológia a endokrinológia

 • Téma dizertačnej práce: Klinická hypotyreóza psov, možnosti jej diagnostiky a liečby, obhájená v r. 2001
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - Cushingov syndróm u psov
  - Potravinové alergie u psov
  - Selektované hemoragické enteritídy u psov
  - Diferenciálna diagnostika eutyroidného syndrómu a hypotyreózy u psov
  - Diferenciálna diagnostika pruritu pri selektovaných kožných ochorenia u psov
  - Diabetes mellitus u psov a mačiek
  - Selektované ochorenia geriatrických psov
  - Problematika najčastejších ochorení labradorských retrievrov
 • Grantové úlohy a projekty:
  - Vývoj diagnostických a terapeutických prístupov u imunitne podmienených endokrinopatií psov, grant VEGA 1/ 0351/08
 • Klinická činnosť:
  - Kompletné endokrinologické diagnostické metódy