Marčeková Eva

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984560 / 2014
Email: 
eva.marcekova@uvlf.sk