Gregová Renáta

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905472883 / 2883