Šoltýsová Veronika

Pracovisko: 
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Telefón a klapka: 
+421 908079926 / 9926
Email: 
veronika.soltysova@uvlf.sk