Vargová Katarína Mgr.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 917763446 / 2056
Email: 
katarina.vargova@uvlf.sk