Seňko Ivan Ing.

Pracovisko: 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
Funkcie: 
riaditeľ
vedúci experimentálneho výskumného strediska v Zemplínskej Teplici
Telefón a klapka: 
+421 908987672 / 3300
Email: 
sppno@slovanet.sk