Paulíková Michaela Ing.

Pracovisko: 
Referát pre zahraničné štúdium
Telefón a klapka: 
+421 915742534 / 2534
Email: 
zas@uvlf.sk