Reichel Peter prof.MVDr.,CSc.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Klinika ošípaných
Funkcie: 
predseda akademického senátu
prednosta kliniky ošípaných
Telefón a klapka: 
+421 908976819 / 2970
Email: 
peter.reichel@uvlf.sk
Životopis: