Závodská Erika

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986724 / 2605
Email: 
erika.zavodska@uvlf.sk