Maková Alžbeta

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 905485430 / 5430