Nagy Oskar Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Klinika prežúvavcov
Funkcie: 
Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou
Telefón a klapka: 
+421 915986695 / 2974
Email: 
oskar.nagy@uvlf.sk
Životopis: