Vrátnica Areál Komenského 73

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 905561511 / 1062
+421 552981111
Email: 
vratnica.uvlf@uvlf.sk