Pistráková Martina Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 915655444 / 5445
Email: 
martina.pistrakova@uvlf.sk