Takáčová Tatiana Ing.

Pracovisko: 
Projektové oddelenie
Funkcie: 
vedúca oddelenia
Telefón a klapka: 
+421 915992807 / 1123
Email: 
tatiana.takacova@uvlf.sk