Tracíková Eva MVDr.,PhD., MD - zast. MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Email: 
eva.tracikova@uvlf.sk