Máté Dionýz Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 905579558 / 2000
Email: 
mate@uvlf.sk