Zemková Ľubica Bc., MD - zast. Mitrová Renáta, Bc.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 908863015
Email: 
lubica.zemkova@uvlf.sk