Horný Milan PharmDr.

Pracovisko: 
Katedra farmaceutickej technológie
Telefón a klapka: 
+421 918706886 / 6886
Email: 
milan.horny@uvlf.sk