Hriczišonová Katarína Mgr.

Pracovisko: 
Referát pre zahraničné štúdium
Telefón a klapka: 
+421 915984004 / 1132
Email: 
katarina.hriczisonova@uvlf.sk