Filipová Viera Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984731 / 1171
Email: 
viera.filipova@uvlf.sk