Michaľov Igor Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Funkcie: 
Poverený funkciou vedúceho oddelenia informačných a komunikačných technológií
Telefón a klapka: 
+421 905292677 / 3060
Email: 
igor.michalov@uvlf.sk