Hochmann Jaroslav Mgr.

Pracovisko: 
Študentské domovy
Funkcie: 
riaditeľ
Telefón a klapka: 
+421 917763106 / 1300
+421 552981300
Email: 
jaroslav.hochmann@uvlf.sk