Lukáčová Katarína

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984570 / 2216
Email: 
katarina.lukacova@uvlf.sk