Kočišová Alica Doc. MVDr., PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Funkcie: 
vedúca ústavu parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984641 / 2214
Email: 
alica.kocisova@uvlf.sk