Gomolčáková Mária

Pracovisko: 
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Telefón a klapka: 
+421 915991463 / 1283
Email: 
maria.gomolcakova@uvlf.sk