Takáč Vladimír

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 917171065 / 1197
Email: 
vladimir.takac@uvlf.sk