Urbanová Janka

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie