Gunglová Oľga

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984610 / 2083
Email: 
olga.gunglova@uvlf.sk