Pavelková Elena

Pracovisko: 
Klinika ošípaných
Funkcie: 
sekretariát
Telefón a klapka: 
+421 907210396 / 2768
Email: 
elena.pavelkova@uvlf.sk