Váradyová Mária

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915986738 / 2527
Email: 
maria.varadyova@uvlf.sk