Fusek František

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 905570214 / 1009