Smrčo Peter MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 918653694 / 2236
Email: 
peter.smrco@uvlf.sk