Dulová Alžbeta Bc.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984754 / 2055
Email: 
alzbeta.dulova@uvlf.sk