Ballová Ľudmila PharmDr.

Pracovisko: 
Katedra farmakognózie a botaniky
Telefón a klapka: 
+421 907536280 / 6280
Email: 
ludmila.ballova@uvlf.sk