Černota Silvester MVDr.

Pracovisko: 
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici
Telefón a klapka: 
+421 915986675 / 2803
Email: 
silvester.cernota@uvlf.sk