Tkáčiková Ľudmila Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Funkcie: 
vedúca katedry mikrobiológie a imunológie
vedúca ústavu imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984603 / 2060
Email: 
ludmila.tkacikova@uvlf.sk