Tarabová Lucia MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Funkcie: 
doktorand
Telefón a klapka: 
+421 915986737 / 2901
Email: 
lucia.tarabova@uvlf.sk