Seňková Monika Ing.

Pracovisko: 
Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica
Telefón a klapka: 
+421 907913741 / 3305
Email: 
monika.senkova@uvlf.sk