Letková Valéria Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 905391787 / 2200
Email: 
valeria.letkova@uvlf.sk