Petrovová Eva MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Funkcie: 
+421 917637799 / 2507
Telefón a klapka: 
+421 917637799 / 2507
Email: 
eva.petrovova@uvlf.sk