Čížková Dáša MVDr., DrSc.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 905201712 / 1712
Email: 
dasa.cizkova@uvlf.sk