Dolná Mária Ing.

Pracovisko: 
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Funkcie: 
vedúca ESAP
Telefón a klapka: 
+421 905724832 / 4832
Email: 
maria.dolna@uvlf.sk