Cepková Martina Ing., MD

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Email: 
martina.cepkova@uvlf.sk