Borovská Mária

Pracovisko: 
Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov
Telefón a klapka: 
+421 915984745 / 1215
Email: 
maria.borovska@uvlf.sk