Maľa Pavel Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Funkcie: 
vedúci ústavu hygieny a technológie mlieka
Telefón a klapka: 
+421 915984581 / 2031
Email: 
pavel.mala@uvlf.sk