Franková Marcela

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Email: 
marcela.frankova@uvlf.sk